ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่มให้บริการแก่ประชาชนในกิจกรรมกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ตามนโยบายคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข ของกระทรวงมหาดไทย
กปภ.สาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่มให้บริการแก่ประชาชนในกิจกรรมกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ตามนโยบายคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข ของกระทรวงมหาดไทย
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวจงจิตร์ ศรีแก่นกูด ผู้ช่วยผู้จัดการฯ เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ๋ กปภ.จำนวน 200 ขวด ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ เพื่อนำไปใช้ให้บริการประชาชนในการจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ตามนโยบายคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937