ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายกจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ประจำปี 2558
กปภ.สาขานครนายกจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ประจำปี 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก โดย นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก  พร้อมหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด  จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2558  ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำและประชาชนในพื้นที่ ตลาดท่าแดง ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบประปาภายในบ้านและการใช้น้ำอย่างถูกวิธี ตรวจสอบน้ำรั่วภายในบ้านแก่ประชาชน  พร้อมทั้งแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์  และสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายกจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มาปรับปรุงแก้ไขในการบริการ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำต่อไป

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937