ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงแจกน้ำดื่มในงานท้าวสุรนารี ประจำปี 2558
กปภ.สาขาชุมพวงแจกน้ำดื่มในงานท้าวสุรนารี ประจำปี 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่  25 มีนาคม  2558  นางกรุณา  คุ้มสว่าง  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง  พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานลูกจ้างในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง เข้าร่วมกิจกรรมกับอำเภอชุมพวง โดยได้ดำเนินการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมงานท้าวสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2558 โดย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวงได้นำน้ำดื่มมาแจก เป็นจำนวน 240 ขวด ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงวีรกรรมท้าวสุรนารี และเป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับหน่วยงานในส่วนของท้องถิ่น

...............................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937