ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.เขต 2 สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดฯ ให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อนำไปให้บริการประชาชน ในกิจกรรม "รวมพลังคนอาสา ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย"
กปภ.เขต 2 สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดฯ ให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อนำไปให้บริการประชาชน ในกิจกรรม "รวมพลังคนอาสา ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 โดยนายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 400 ขวด แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปใช้ให้บริการประชาชนในการจัดกิจกรรม "รวมพลังคนอาสา ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย" ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ในภูมิปัญญา ตลอดจนได้เผยแพร่ให้บุคคลรุ่นหลังได้เรียนรู้และคงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาของจังหวัดสระบุรี

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937