ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมโครงการประปาทันใจและโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมโครงการประปาทันใจและโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 นางสาวนุชนาฎ เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยนางสาวศศิธร  ผิวสอาด หัวหน้างานอำนวยการ นายคมศักดิ์  เศษสิลา หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมโครงการประปาทันใจและโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร๊ (โครงการเติมใจให้กัน) ณ ตลาดลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยได้จัดทีมออกเยี่ยมเยียนผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งให้บริการแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 100 ขวด และบริการช่วยเหลือตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านโดยไม่คิดค่าแรง  ตลอดจนดำเนินการสอบถามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น

......................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937