ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาครบุรี จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
กปภ.สาขาครบุรี จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            นายบันลือศักดิ์ ศรีสิทธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี  นำทีมพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี พร้อมด้วย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย ออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการเติมใจให้กัน) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ณ หน่วยบริการเสิงสาง หมู่ 8 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยได้ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรีได้ยกเลิกตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปาเป็นเดือนแรก โดยมีผู้ใช้น้ำมาชำระค่าน้ำในวันดังกล่าว จำนวนประมาณ 100 ราย พร้อมนี้ยังได้นำรถ Mobile Service ออกประชาสัมพันธ์และวิ่งรถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ  รวมถึงได้ให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่ว และให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้านอีกด้วย

........................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937