ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนในโครงการ "เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
กปภ.สาขาธัญบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนในโครงการ "เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 นำโดยนางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยนางสาวศศิธร  ผิวสอาด หัวหน้างานอำนวยการ นายคมศักดิ์  เศษสิลา หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด จัดโครงการประปาทันใจและโครงการเติมใจให้กัน ณ ตลาดลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นำทีมออกเยี่ยมเยียนผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งให้บริการแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 100 ขวด และบริการช่วยเหลือตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านโดยไม่คิดค่าแรง(อุปกรณ์ลูกค้าจัดหา) ตลอดจนสอบถามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937