ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ร่วมกับ กปภ.สาขาผักไห่ และงานน้ำสูญเสีย กปภ.ข.2 ลงพื้นที่หาท่อแตกรั่ว ในโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน ลดน้ำสูญเสีย"
กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ร่วมกับ กปภ.สาขาผักไห่ และงานน้ำสูญเสีย กปภ.ข.2 ลงพื้นที่หาท่อแตกรั่ว ในโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน ลดน้ำสูญเสีย"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ โดยนายสิงห์ชัย เหล่ามงคลชัยศรี ผู้จัดการฯ ร่วมกับ กปภ.สาขาผักไห่ โดยนางอิสรีย์ พลเสน ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยงานน้ำสูญเสีย กปภ.ข.2 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ"เพื่อนช่วยเพื่อน ลดน้ำสูญเสีย" ระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2558  โดยเป็นการร่วมกันสำรวจหาท่อแตกรั่วบริเวณพื้นที่จ่ายน้ำของ กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ซึ่งเบื้องต้นพบท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. และ 150 มม. แตกรั่วจำนวน 5 จุด บริเวณตลาดวิเศษชัยชาญ และได้ดำเนินการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำสูญเสียที่เกิดขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

        งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937