ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำ
กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ นำโดยนายชาญชัย จันทบาล ผจก.กปภ.สาขาบ้านหมี่  ร่วมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด พร้อมใจกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยลงมือทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาดและสวยงาม สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดี และความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอีกด้วย

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937