ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > พนักงานในสังกัด กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมใจนำเงินรางวัลชนะเลิศด้านการเงินดีเด่น ประจำปี 2557 จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับสำนักงานต่อไป
พนักงานในสังกัด กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมใจนำเงินรางวัลชนะเลิศด้านการเงินดีเด่น ประจำปี 2557 จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับสำนักงานต่อไป
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา พนักงานในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี ร่วมใจกันนำเงินรางวัลชนะเลิศจากการคัดเลือกการประปาส่วนภูมิภาคเขตและสาขาดีเด่น ประจำปี 2557 ด้านการเงินดีเด่น กลุ่มที่ 5 ( กปภ.สาขาที่มีสัดส่วนการผลิตเองน้อยกว่า 50%) จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดจำนวน 3 เครื่อง ได้แก่เครื่องขัดพื้นขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจำนวน 2 เครื่อง มอบให้แก่ นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี เพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในสำนักงานต่อไป

 

                งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937