ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายกร่วมกิจกรรมโครงการคืนคลองให้ไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ
กปภ.สาขานครนายกร่วมกิจกรรมโครงการคืนคลองให้ไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก โดย นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการคืนคลองให้ไหล  คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ"  ของจังหวัดนครนายก  พร้อมนี้ ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน  400  ขวด  เพื่อบริการประชาชนที่เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ณ บริเวณทางแยกเข้าวัดบ้านขาม ถนนนครนายก-นางรอง อ.เมือง จ.นครนายก

................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937