ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโชคชัย เข้าร่วมออกหน่วยโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านบึงพระ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
กปภ.สาขาโชคชัย เข้าร่วมออกหน่วยโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านบึงพระ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ที่่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย นำโดยนางจรรยมณฑน์ ถวัลย์ภูวนาถ ผู้จัดการ กปภ.สาขาโชคชัย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกหน่วยในโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านบึงพระ ม.7 ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โดยนำน้ำดิื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 500 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกันนี้ยังได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา และวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธีอีกด้วย ซึ่งสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างมาก

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937