ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2558
กปภ.สาขาบ้านหมี่จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ นายชาญชัย จันทบาล พร้อมด้วยพนักงานในสักงัด ได้ลงพื้นที่ให้บริการลูกค้าในโครงการเติมใจให้กัน มหาดไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้ ครั้งที่ 4/2558 ณ บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ 11 ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โดยได้ออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ จำนวน 17 ราย พร้อมนี้ได้นำสมุดโน๊ต และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ให้บริการ และได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระค่าน้ำประปาเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำ รวมถึงสานสัมพันธ์ที่ดีและสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน

...................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937