ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2558
กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา นายชาญชัย จันทบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ นำทีมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม 2558 ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 ทั้งนี้เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอีกด้วย

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937