ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการ "ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี"
กปภ.สาขาลพบุรี สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการ "ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี มอบหมายให้นายยุทธชัย ถนัดสอน หัวหน้างาน8 งานบริการฯ เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวด ให้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการ "ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937