ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองธัญญบุรี ๑๑๓ ปี
กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองธัญญบุรี ๑๑๓ ปี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้นางสาวศศิธร  ผิวสอาด ตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ (หน้าที่ว่าการอำเภอธัญบุรีหลังเดิม)
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937