ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) เยียวยาผู้ใช้น้ำที่ได้รับความเสียหายจากเหตุท่อเมนแตกรั่ว
กปภ.สาขารังสิต(พ) เยียวยาผู้ใช้น้ำที่ได้รับความเสียหายจากเหตุท่อเมนแตกรั่ว
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2558 นายสมชาย ศรีสุนทร ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) มอบหมายให้นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการ, นายสิรสัณห์ ศุภวงศ์ขจร นักบริหาร 9 และนายวัฒนะ ยันต์วิเศษ หัวหน้างานบริการฯ 2 พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทผู้รับผิดชอบบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้บริการ กปภ.สาขารังสิต(พ) เข้าพบเจ้าของกิจการโรงแรมบิ๊กอินน์ ผู้ใช้น้ำที่ได้รับความเสียหายจากเหตุท่อเมนประปาขนาด 1,000 มม.แตก บริเวณ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 31 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ที่ผ่านมา เพื่อส่งมอบทรัพย์สินเพื่อทดแทนทรัพย์สินที่ถูกน้ำท่วมชำรุดเสียหาย พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937