ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมอ ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 58
กปภ.สาขาบ้านหมอ ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 58
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา นายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านหมอ นำทีมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้

1. พูดคุยถึงเรื่องพฤติกรรม 11 ประการ นำ กปภ.สู่ HPO เพื่อให้พนักงานในสังกัด เกิดความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน

2. แนวทางการปฏิบัติงานในถูกต้องและปลอดภัยตามแบบที่กรมชีวอนามัยได้ให้ความรู้

3. การจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน เนื่องใจวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา

        ทั้งนี้ในวันดังกล่าวได้มีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือนได้แก่ นางสาววาสนา ทาบโลหะ พนักงานการเงินและบัญชี 5

 

        งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937