ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมีนาคม 2558
กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมีนาคม 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน มีนาคม 2558  โดยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และวิธีคิดในการทำงานด้านต่างๆ พร้อมร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นการส่งผลรวมต่อประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป พร้อมกันนี้ในวันดังกล่าวได้คัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งได้แก่นายนิคม คงตัน ช่างเครื่องกล 3 สังกัดงานผลิต

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937