ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2558
กปภ.สาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี โดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี มอบหมายให้นางนฤมล ยังสิริกุล หัวหน้างานอำนวยการ เป็นตัวแทนส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 150 ขวด ให้แก่ มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนโครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้น ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อกระตุ้นให้สตรีและสมาชิกสมาคมผู้นำสตรีฯ ได้ตระหนักถึงความสามัคคีในการสร้างสรรค์สังคมและชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กองะรบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937