ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนในโครงการ เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
กปภ.สาขาธัญบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนในโครงการ เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี นำโดย นางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน มหาดไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้ ในกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ สร้างความปรองดองและคืนความสุขให้กับประชาชน ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของอำเภอลำลูกกา ซึ่งได้ร่วมกับชุดควบคุมที่ 1 กองบังคับการกองพันทหารม้าที่ 30 กองพันทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ พร้อมนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ได้ให้บริการแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน  300 ขวด และให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี การดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้านแก่ประชาชนด้วย

................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937