ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโชคชัยแจกน้ำดื่มในงานสมโภชฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
กปภ.สาขาโชคชัยแจกน้ำดื่มในงานสมโภชฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย นำพนักงานในสังกัดร่วมกิจกรรมงานสมโภชฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอโชคชัย ประจำปี 2558 และได้แจกน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 500 ขวด และน้ำหวาน ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานสมโภชฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอโชคชัย ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมากถึง 1,000 คน

....................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937