ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กปภ.สาขาลพบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ต่างๆในการทำงาน ซึ่งในวันดังกล่าวมีหัวข้อการประชุมดังนี้ 1. การจัดเตรียมกิจกรรมโครงการน้ำประปาดื่มได้และโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ 2. เตรียมพร้อมให้การต้อนรับงานชีวอนามัยและความปลอดภัย กองกิจการสัมพันธ์ ที่จะเข้ามาแนะนำการจัดทำแผนการดำเนินการด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย และเรื่องสุดท้ายคือการกำชับให้พนักงานทุกคนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำเตรียมภาชนะสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปีนี้

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937