ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครราชสีมา จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558
กปภ.สาขานครราชสีมา จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558 ด้วยการออกรับขอติดตั้งประปานอกสถานที่ พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจแนวเส้นท่อ และแจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายในการติดตั้งน้ำประปาโดยทันที  ณ หมู่บ้านหนองหอย ม.3 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา และหมู่บ้านส้ม ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ดำเนินการรับคำขอติดตั้งประปาใหม่แก่ลูกค้ารวม 30 ราย

.........................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937