ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผช.ผจก.กปภ.(พ) สาขา พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมในงาน On The Job Training การควบคุมน้ำสูญเสีย รุ่นที่ 1/58
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผช.ผจก.กปภ.(พ) สาขา พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมในงาน On The Job Training การควบคุมน้ำสูญเสีย รุ่นที่ 1/58
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผช.ผจก.กปภ.(พ) สาขา

พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การฝึกอบรมในงาน On The Job Training การควบคุมน้ำสูญเสีย รุ่นที่

1/58" ณ ห้องประขุม สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) โดยมี นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร ผู้

อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มาเป็นประธานในพิธี

         การฝึกอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2558 โดยในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรม

โดยมีการสรุปผลการฝึกอบรม และรายงานผลการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ของตัวแทนทั้ง 4กลุ่ม ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุ

ประสงค์ที่ตั้งไว้ เป็นอย่างดี

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937