ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.เขต 2 จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงาน ประจำปี 2558 เนื่องในโอกาส กปภ.ครบรอบ 36 ปี
กปภ.เขต 2 จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงาน ประจำปี 2558 เนื่องในโอกาส กปภ.ครบรอบ 36 ปี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยนายชโยดม กาญจโนมัย ผอ.กปภ.ข.2 พร้อมด้วย

ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงาน ประจำปี 2558 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา การ

ประปาส่วนภูมิภาคครบรอบ 36 ปี โดยเริ่มต้นด้วยการไหว้สักการะพระภูมิสถานเจ้าที่ และศาลพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขี

บารมีธำรงชล ที่ประดิษฐานบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน หลังจากนั้นผู้บริหารและพนักงานร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่

พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเริ่มต้นการทำงานในศักราชใหม่และสร้างความสิริมงคลอันจะเป็นขวัญและกำลังใจ

แก่บุคคลากรภายในสำนักงานต่อไป

 

        งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937