ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.2 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การดำเนินโครงการอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือ (Handheld)
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.2 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การดำเนินโครงการอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือ (Handheld)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

   เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความ

เข้าใจในการดำเนินการโครงการอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือ (Handheld) ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 จ.สระบุรี โดยได้รับ

เกียรติจาก นายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งในวันดังกล่าวมี กปภ.สาขาในสังกัด

เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขานครราชสีมา , สาขาปากช่อง , สาขาครบุรี , สาขาสีคิ้ว , สาขาปักธงชัย , สาขา

โชคชัย , สาขาพิมาย , สาขาชุมพวง , สาขาโนนสูง และสาขาด่านขุนทด ทั้งนี้เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขต และแนว

ทางปฏิบัติงานระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานจ้างตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือต่อไป

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2


 

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937