ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.เขต 2 สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดฯ ให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ประจำปี 2558
กปภ.เขต 2 สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดฯ ให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ประจำปี 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2558) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยนายชโยดม กาญจโนมัย ผอ.กปภ.ข.2 มอบหมายให้นายสมชาย ศรีสุนทร ผจก.กปภ.(ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต เป็นผู้แทนนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ขนาด 350 มล.จำนวน 2,640 ขวด และขนาด 600 มล. จำนวน 2,400 ขวด ไปมอบให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 52558 ที่จะถึงนี้ ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937