ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี ลงพื้นที่ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำประปาด้วยรถ PWA Mobile Service ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
กปภ.สาขาลพบุรี ลงพื้นที่ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำประปาด้วยรถ PWA Mobile Service ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม
       
         เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา นายวินัย สุขสุมิตร ผุ้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี มอบหมายให้นางสุดารัตน์ พวงศิลป์ หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด นำรถ PWA Mobile Service ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำประปา ณ บริเวณศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี พร้อมนำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องระบบประปา และวิธีการใช้น้ำอย่างถูกวิธีไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ โดยในวันดังกล่าวมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนทั้งสิ้น 42 ราย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937