ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูงจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2558
กปภ.สาขาโนนสูงจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธนัท ณ สงขลา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง นำทีมหัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2558  โดยได้ ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาและการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ทั้งยังได้ซ่อมแซมปัญหาประปาให้กับผู้ใช้น้ำ ณ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ ๔ ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีประชาชนให้ความสนใจยื่นคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน ๓๘ ราย

............................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองะรบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937