ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าMorning Talk ครั้งที่
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าMorning Talk ครั้งที่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นำโดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" ครั้งที่ 5/2558 คัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน ธันวาคม2557 ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพันธ์) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา07.00–08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)

             กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. พนักงานมาร่วมทำกิจกรรม5 ส. โดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหารเช้า คือ น้ำชา กาแฟ โอวัลติน ข้าวต้มหมู และ ข้าวต้มไก่ ได้มีการพูดคุย เกี่ยวกับเรื่องการทำงาน โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้ให้คำแนะนำในการทำงาน และนำปัญหาที่พบเห็นของแต่ละงานมาปรับปรุงแก้ไข ประเด็นในการสนทนาครั้งนี้ ได้แก่

             1. ผจก. ฯ ขอบคุณพนักงานทุกคน ที่ให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบ จนผ่านไปได้อย่างราบรื่น โดยกำชับให้ทุกงานดำเนินการตามที่ผู้ตรวจสอบ แนะนำ เพื่อประสิทธิผลขององค์กร

             2. ผจก.ฯ แจ้งว่าได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องการเตรียมการแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่จะเกิดขึ้นในช่วง เดือน มีนาคม – เมษายน 2558 โดยขอให้หน่วยงานที่บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยขอให้พนักงานที่อยู่เวร ณ สถานีสูบน้ำแรงต่ำ เฝ้าระวังระดับน้ำเหนือท่อทางดูดอย่างใกล้ชิด หากมีขยะ อุดตันท่อทางดูด ให้แจ้งหัวหน้างาน เพื่อสั่งการให้ดำเนินการงมขยะ ให้สูบน้ำได้มากขึ้น และพอเพียงกับความต้องการของผู้ใช้น้ำ และเป็นการประหยัดค่ากระแสไฟฟ้า อีกทางหนึ่งด้วย

             3. ขอให้งานลูกค้าสัมพันธ์ จัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของกปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) อย่างต่อเนื่อง และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งตอบกรณีร้องเรียนภายในกำหนดระยะเวลาด้วย เพื่อรักษาภาพลักษณ์ ขององค์กร รวมทั้งต้องประสานงานกับทุกงาน ในการตอบข้อร้องเรียน

             4. ผช.ผจก.ฯ แจ้งเรื่อง การจัดประเภทผู้ใช้น้ำ ให้พิจารณาตามระเบียบว่าด้วยการจัดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 อย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันความผิดพลาด หากไม่แน่ใจ ให้ทำบันทึกหารือไปที่กองตรวจสอบภูมิภาค 1 ตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบ

             5. งานจัดเก็บรายได้ หารือเกี่ยวกับการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไม่มีรถไปส่งจึงขอฝาก งานบริการฯ ช่วยส่งให้ด้วย

             จากนั้นได้ดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน โดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ และ

             ผลการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนโดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ ได้แก่ นายนิสิต โต๊ะสมัน นายช่างเครื่องกล 5 เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุสาหะ อุทิศเวลาให้กับการทำงาน อัธยาศัยดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน จึงทำให้เพื่อนร่วมงาน โหวตให้เป็น "ดาวเด่นประจำเดือน" กุมภาพันธ์ 2558

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937