ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ มอบชุดชูชีพ ให้กปภ.สาขาธัญบุรี
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ มอบชุดชูชีพ ให้กปภ.สาขาธัญบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นำโดยนางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยนายชินรัตน์  ใยดี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี นางสาวศศิธร  ผิวสอาด หัวหน้างานอำนวยการ และนายมนต์ชัย  กองสุทธิ หัวหน้างานผลิต ได้รับมอบชุดชูชีพจาก นางกาญติมา  บุตโรบล ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เพื่อใช้ในกิจการประปาด้านงานผลิต กปภ.สาขาธัญบุรี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937