ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสีคิ้ว ร่วมกับ กปภ.สาขาด่านขุนทด และงานน้ำสูญเสีย กปภ.ข.2 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน ลดน้ำสูญเสีย"
กปภ.สาขาสีคิ้ว ร่วมกับ กปภ.สาขาด่านขุนทด และงานน้ำสูญเสีย กปภ.ข.2 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน ลดน้ำสูญเสีย"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ร่วมกับ กปภ.สาขาด่านขุนทด และงานน้ำสูญเสีย กปภ.ข.2 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน ลดน้ำสูญเสีย" ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โดยออกสำรวจเพื่อค้นหาท่อประปาแตกรั่วในพื้นที่จ่ายน้ำของ กปภ.สาขาสีคิ้ว บริเวณตลาดอำเภอสีคิ้ว ซึ่งค้นพบท่อแตกรั่วจำนวนทั้งสิ้น 43 จุด และได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันของกปภ.สาขาใกล้เคียงและทีมงานน้ำสูญเสีย กปภ.ข.2 เพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป

 

            งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937