ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาหนองแค พร้อมด้วย กปภ.สาขาบ้านหมอ และงานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 ร่วมกันดำเนินโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน ลดน้ำสูญเสีย"
กปภ.สาขาหนองแค พร้อมด้วย กปภ.สาขาบ้านหมอ และงานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 ร่วมกันดำเนินโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน ลดน้ำสูญเสีย"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค โดยนายชวลิต วรชิน ผู้จัดการ กปภ.สาขาหนองแค ร่วมกับ กปภ.สาขาบ้านหมอ โดยนายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านหมอ และงานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 ดำเนินโครงการ"เพื่อนช่วยเพื่อน ลดน้ำสูญเสีย" ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยร่วมกันสำรวจหาท่อแตกรั่วบริเวณพื้นที่ความรับผิดชอบของ กปภ.สาขาหนองแค ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำสูญเสียที่เกิดขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937