ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี จัดประชุมสนทนายามเช้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 พร้อมคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือนอีกด้วย
กปภ.สาขาปทุมธานี จัดประชุมสนทนายามเช้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 พร้อมคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือนอีกด้วย
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิธีคิดในการทำงานที่ผ่านมา พร้อมร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น โดยส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้คัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือน ซึ่งได้แก่ นายจักพันธ์ งามสมบุญ สังกัดงานผลิต

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937