ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านนา ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดพิกุลแก้ว จ.นครนายก
กปภ.สาขาบ้านนา ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดพิกุลแก้ว จ.นครนายก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา โดยนายสุภรณ์ เฉลียวบุญ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านนา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ วัดพิกุลแก้ว ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครราชสีมา โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 240 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่หน่วยงานราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ยังได้ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ รับคำร้องติดตั้งน้ำประปา และข้อร้องเรียนอื่นๆ ซึ่งสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างมาก

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937