ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาเสนาจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558
กปภ.สาขาเสนาจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา โดย นางมาลี  มีสิทธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา  มอบหมายให้ นายมนู  สุมทุมพฤกษ์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อม นางสาวศิริพร  สุขสมเพชร์ หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ออกพบปะลูกค้าและประชาชนในกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน มหาดไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 บริเวณตำบลบ้านหลวง หมู่ที่ 4 และ 8 ต.บ้านหลวง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา  ซึ่งมีลูกค้าได้รับบริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน จำนวน 22 ราย และพร้อมรับคำร้องติดตั้งและวางท่อ จำนวน 25 ราย พร้อมนี้ยังได้ให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้านแก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

..................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937