ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 / 2558
กปภ.สาขาบ้านหมี่จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 / 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 นายชาญชัย จันทบาล ผู้บริการและพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ลงพื้นที่ให้บริการผู้ใช้น้ำในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน มหาดไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้ (Home Care) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 3 / 2558 โดยได้ออกพบประชาชนเพื่อให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องระบบประปา และให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ จำนวน 197 ราย ณ บริเวณองค์การบริการส่วนตำบลห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี พร้อมนี้ได้นำสมุดโน๊ตและแผ่นพับประชาสัมพันธ์มาแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ให้บริการและประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระค่าน้ำประปาต่างๆ เพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้น้ำ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

.................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937