ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโชคชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าเดือนม.ค. 58
กปภ.สาขาโชคชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าเดือนม.ค. 58
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                       ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย นางจรรยมณฑน์ ถวัลย์ภูวนาถ พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานลูกจ้างในสังกัดเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ได้แจ้งข่าวสารใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ พูดคุยปัญหาในการปฎิบัติงานภายในองค์กร พร้อมนี้ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส. ปลูกต้นไม้บริเวณสวนย่อมเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัยให้สวยงามด้วย

........................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937