ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก จัดสนทนายามเช้าเดือน ม.ค. 58
กปภ.สาขานครนายก จัดสนทนายามเช้าเดือน ม.ค. 58
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม  2558  นายกฤษณ์  ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน/ ลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมสนทนายามเช้า  (morning taik)  ประจำเดือน มกราคม  2558  โดยได้ประชุมเรื่องอัตราค่าน้ำ และแผนดำเนินการรองรับในอนาคต รวมถึงมีการพูดคุย ปรึกษาหารือ พร้อมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละงานร่วมกัน

..................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2  รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937