ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาด่านขุนทด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า เดือน ม.ค. 58
กปภ.สาขาด่านขุนทด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า เดือน ม.ค. 58
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม  2558  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา และ ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกัน

.............................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937