ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาด่านขุนทด ออกหน่วยบริการ "อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" ณ สำนักสงฆ์หนองพังโพด จ.นครราชสีมา
กปภ.สาขาด่านขุนทด ออกหน่วยบริการ "อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" ณ สำนักสงฆ์หนองพังโพด จ.นครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 21 มกราคม 58 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด โดยนางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการ กปภ.สาขาด่านขุนทด มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการฯ หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการในโครงการ "อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" ณ สำนักสงฆ์หนองพังโพด ม.6 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 240 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่หน่วยงานราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

              งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937