ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาอ่างทอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมกราคม 2558
กปภ.สาขาอ่างทอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมกราคม 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา นายวรดี ชินคชบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนมกราคม 2558 โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้พูดคุยสนทนา แลกเปลี่ยนทัศนคติและแนวทางการทำงานอย่างเป็นระบบ พร้อมนำปัญหามาหาทางควบคุมและแก้ไขเพื่อการทำงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงานในองค์กรอีกด้วย โดยในวันดังกล่าวได้คัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือน ซึ่งได้แก่นายสราวุธ นิยมสุข หัวหน้างาน 8 งานผลิต ที่มีความตั้งใจและเสียสละในการทำงาน

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937