ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาท่าเรือมอบของที่ระลึกแก่ลูกค้าที่มาชำระค่าน้ำและค่าติดตั้งประปา ระหว่างเดือน ธ.ค. 57
กปภ.สาขาท่าเรือมอบของที่ระลึกแก่ลูกค้าที่มาชำระค่าน้ำและค่าติดตั้งประปา ระหว่างเดือน ธ.ค. 57
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและเพิ่มผู้ใช้น้ำ ประจำปี 2558 ด้วยการแจกตุ๊กตาหมีใส่เสื้อโปโลสีฟ้าตรา กปภ. และหมอนผ้านวม ให้แก่ลูกค้าที่มาชำระเงินค่าน้ำประปา และ ค่าติดตั้งประปาใหม่ ระหว่างเดือน ธันวาคม 2557 เพื่อเป็นของที่ระลึกและแสดงความขอบคุณลูกค้าเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2558

....................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937