ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558
กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 08.30-11.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก  โดย นายกฤษณ์  ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก พร้อมด้วย หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานผลิต  และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ณ หมู่บ้านชฎาทอง - วัดใหญ่ทักชินาราม  อำเภอบ้านใหญ่   จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องระบบประปาภายในบ้าน และแนะนำผู้ใช้น้ำถึงวิธีการตรวจสอบและดูแลรักษามาตรวัดน้ำเบื้องต้น อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าผู้ใช้น้ำกับกปภ.สาขานครนายกยิ่งขึ้น สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก

..........................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937