ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมอให้บริการลูกค้าในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558
กปภ.สาขาบ้านหมอให้บริการลูกค้าในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่  21 มกราคม  2558  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ นำโดย ผู้จัดการการประปาสาขาบ้านหมอ  นายอนันต์  สุขสุมิตร และพนักงานในสังกัด  ได้ร่วมกันออกพื้นที่ เพื่อพบปะผู้ใช้น้ำ  ในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558  จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่  1  ณ  บริเวณ  ม.7  ต.บ้านหมอ  อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี  จุดที่  2  ณ  บริเวณ  ม.3 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี และ จุดที่ 3  ณ  บริเวณ  ม.9 ต.สร่างโศก  อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยได้ให้บริการซ่อมแซมระบบประปา อุปกรณ์ประปา และท่อแตกรั่วภายในบ้านและหน้าบ้านของลูกค้าฟรีไม่คิดค่าบริการ  และรับคำขอติดตั้งประปาใหม่ โดยมีลูกค้าได้รับบริการจำนวน 36 ราย และได้รับบริการแล้วเสร็จทันที 16 ราย

................................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937