ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่อง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ ๔/๕๘ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘
กปภ.สาขาปากช่อง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ ๔/๕๘ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันศุกร์ที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๘  ที่ผ่านมา  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง  นำโดยนายชาญ  บุญแจ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มกราคม  ๒๕๕๘  โดยท่านผู้จัดการ ได้มอบนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา - อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งร่วมคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน ได้แก่ นายสมพงษ์ เฟื่องจันทึก เจ้าหน้าที่ผลิตน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง

............................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937