ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาท่าเรือจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/ 2558
กปภ.สาขาท่าเรือจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/ 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                นายสุชาติ ศรีพา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ นำพนักงานในสังกัด ออกพบประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่1/2558 บริเวณวัดโคกม่วง ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการรับคำขอติดตั้งประปาใหม่ พร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาระบบประปา ซึ่งมีผู้รับบริการจากโครงการในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 130 ราย

.................................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937