ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายกดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามโครงการ WSP
กปภ.สาขานครนายกดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามโครงการ WSP
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก โดย นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ดำเนินการตามโครงการ Water Safety Plan (WSP) เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ใช้น้ำ โดยมอบหมายให้หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัดงานผลิต ทำการล้างถังตกตะกอน เป็นครั้งที่ 2 ตามแผนประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 20-21 ม.ค. 58 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในคุณภาพน้ำประปา

.......................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937