ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4/2558
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. พนักงานมาร่วมทำกิจกรรม5 ส. โดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหารเช้า คือ น้ำชา กาแฟ โอวัลติน และ ข้าวต้มไก่ ได้มีการพูดคุย เกี่ยวกับเรื่องการทำงาน โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้ให้คำแนะนำในการทำงาน และนำปัญหาที่พบเห็นของแต่ละงานมาปรับปรุงแก้ไข ประเด็นในการสนทนาครั้งนี้ ได้แก่

         1. ผจก. ฯ กำชับและเน้นย้ำเรื่องการตอบคำถามกับผู้ใช้น้ำ ต้องตอบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มีความชัดเจน เช่นกรณี คุณทิพวรรณ ศรีหรั่ง ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค สาเหตุเกิดจาก การตอบคำถามไม่ชัดเจน ใช้ความคาดเดา ทำให้ผู้ใช้น้ำไม่เข้าใจ จึงได้เกิดการร้องเรียนขึ้น ทำให้ต้องชี้แจงผู้บังคับบัญชา และผู้ใช้น้ำ ดังนั้นขอให้หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องนี้ เนื่องจาก กปภ.สาขาพระนครศรีอุธยา(พ) เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ภาพลักษณ์ดีเด่น ต้องรักษาคุณภาพไว้ให้ได้ และอย่าลืมการกล่าวคำว่า "สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ" และ "ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ" กับผู้ใช้น้ำทุกครั้ง เหมือนที่เคยปฏิบัติมา หากผู้ใช้น้ำมีอารมณ์ โกรธ หรือโมโห ก็ต้อง "อดทน" อย่าโต้ตอบกับผู้ใช้น้ำ ขณะมีอารมณ์โกรธ และทำความเข้าใจเมื่อผู้ใช้น้ำ มีความโกรธลดลงแล้ว

         2. ผช.ผจก.ฯ ชี้แจงเรื่องบันทึก กองลูกค้าสัมพันธ์ ที่ มท 55021-2/491 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557เรื่อง แนวทางคำถามคำตอบ กรณีประกาศใช้ข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการกำหนดราคาค่าน้ำประปา (ฉบับที่ 20) และระเบียบ กปภ. ว่าด้วยการจัดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ.2557 โดยขอให้พนักงานทุกท่าน ศึกษาตามแนวทางให้ละเอียด จะได้ตอบคำถามผู้ใช้น้ำได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน และหากรับโทรศัพท์ แล้วตอบคำถามผู้ใช้น้ำไม่ได้ ให้ขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับผู้ใช้น้ำ และนำเรื่องรายงานให้ หนง. หรือ ผช.ผจก.ฯ ทราบเพื่อเตรียมข้อมูลแล้วจึงติดต่อกลับผู้ใช้น้ำ เพราะหากโอนสายให้ทันที จะทำให้ผู้ใช้น้ำต้องแจ้งเรื่องเดิมซ้ำ ๆ อาจเกิดความไม่พอใจได้

         3. ขอให้งานลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งเวียนบันทึก รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" ให้ทุกงานทราบด้วย

         4. หนง.อำนวยการ แจ้งเรื่อง ระบบการออกเลขที่ รับ-ส่ง หนังสือแบบใหม่ ให้พนักงานทุกท่านทราบ โดยการออกเลขที่ รับ-ส่ง หนังสือแบบใหม่ จะลงในระบบ Computer แบบวันต่อวัน ต้องลงรายละเอียด ต่าง ๆ ไม่สามารถจองเลขที่ได้ จะเริ่มใช้ใน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

         5. งานบริการฯ ซักถามเกี่ยวกับแนวทาง การจัดประเภทผู้ใช้น้ำ ซึ่งมีการเสนอความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง มีการยกตัวอย่าง หลายกรณี โดย ผจก. ฯ เน้นให้ทำตามระเบียบ ข้อบังคับของ กปภ. และยึดถือวัตถุประสงค์ในการใช้น้ำเป็นหลัก

         6. ขอให้หัวหน้างานบริการฯ ติดตามเรื่องกุญแจตู้ DMA ทุกจุด พร้อมกับติดตามแผนการบำรุงรักษาตู้ DMAจากผู้รับจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เพื่อกำกับดูแลระบบ DMA ให้ใช้งานได้สมบูรณ์

         7. งานจัดเก็บรายได้ 2 ขอเครื่อง Computer เพื่อใช้ที่เคาเตอร์ที่ 5 และ 6 ซึ่งขณะนี้ไม่เพียงพอกับการใช้งาน และขอให้หัวหน้างานผลิต แจ้งช่างไฟฟ้า มาตรวจสอบสายโทรศัพท์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีด้วย

         8. งานผลิต แจ้งว่าได้งบประมาณ ขุดลอกบ่อพักตะกอนแล้ว จะเร่งดำเนินการโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับปริมาณการผลิต และขณะนี้ กปภ.ข.2 กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการหาผู้รับจ้าง

         9. ผช.ผจก.ฯ เสนอเรื่องการซื้อเสื้อสีม่วง ที่จะใส่ในเดือน เมษายน 2557 จะได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยจะนำเสนอรายละเอียดให้ทราบภายหลัง

         จากนั้นได้ดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน โดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ และ ผลการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนโดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ ได้แก่ นายนคร ขอแนบกลาง หัวหน้างานบริการฯ เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุสาหะ อุทิศเวลาให้กับการทำงาน อัธยาศัยดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน จึงทำให้เพื่อนร่วมงาน โหวตให้เป็น "ดาวเด่นประจำเดือน" มกราคม 2558 และผลการโหวตดาวเด่นประจำไตรมาส ที่ 1 ได้แก่ นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผช.ผจก.ฯ
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937